Μέλος Δ/Σ Παλαίχθονος

Μακρίδου Κική

Οδοντίατρος

Στέφανος Γκίκας

Web Development & Graphic Designer

Άννα Δοντά

Πρόεδρος Δ/Σ Παλαίχθονος

Πρόεδρος Δ/Σ Παλαίχθονος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ