Διδακτικό Προσωπικό

Φίλιππος Νικολόπουλος

Καθηγητής

Φίλιππος Νικολόπουλος

Μαρία Κέκκου

Φιλόλογος

Φιλόλογος, διδάσκει σειρά μαθημάτων

Αγγελική Κομποχόλη

Δρ. Φιλολογίας

Δρ. Φιλολογίας

Γιάννης Γκανάσος

Φυσικός

Φυσικός

Γιώργος Λεκάκης

Δημοσιογράφος

Ο Γ. Λεκάκης είναι μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας (ΕΜΑΕΜ).