Άννα Δοντά

Άννα Δοντά

Πρόεδρος Δ/Σ Παλαίχθονος

Πρόεδρος Δ/Σ Παλαίχθονος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ

Δημοσιογράφος της ΕΡΤ

Events

ID Εκδήλωσις Duration Έναρξις
ΠΔ-007 Τις αγορεύειν βούλεται -10 Hours 11 Ιουνίου 2019

Courses

ID Course Name Duration Έναρξις
MD 004 Ruby On Rails 4 Weeks 30 Μαΐου 2016
BA-038 The Theory Of Sport 1 week 31 Οκτωβρίου 2015
MA-035 Work-Life Balance 18 months 21 Αυγούστου 2015
BA-037 Bachelor Of Nursing 3 Weeks 24 Ιουλίου 2015