Αγγελική Κομποχόλη

Αγγελική Κομποχόλη

Δρ. Φιλολογίας

Δρ. Φιλολογίας

Δρ. Φιλολογίας

Events

ID Εκδήλωσις Duration Έναρξις
ΠΜ-001 Τα αργοναυτικά: Η στοχαστική περιπέτεια της αρχαίας ελληνικής ανδρείας -4 Hours 20 Ιουνίου 2016

Courses

ID Course Name Duration Έναρξις
MD 5 Master Of Gamification 4 Weeks 29 Μαΐου 2016
BA-038 The Theory Of Sport 1 week 31 Οκτωβρίου 2015
MA-035 Work-Life Balance 18 months 21 Αυγούστου 2015
BA-039 Information System 2 weeks 11 Μαρτίου 2015