Μαρία Μαραγκού

Μαρία Μαραγκού

Συγγραφέας

Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. με Master στην Χημική Μηχανική (Μ. Eng.) από το Πανεπιστήμιο McGill του Μόντρεαλ

Events

ID Εκδήλωσις Duration Έναρξις
Η έννοια των Θεών από τον Κρατύλο του Πλάτωνος -10 Hours 21 Φεβρουαρίου 2020
Η έννοια των Θεών από τον Κρατύλο του Πλάτωνος 1 Hours 17 Ιανουαρίου 2020
ΠΔ-Ο11 Οδύσσεια – Το κοσμικό ταξείδι της ψυχής 2 Hours 18 Οκτωβρίου 2019