Μαρία Μαραγκού

Μαρία Μαραγκού

Συγγραφέας

Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. με Master στην Χημική Μηχανική (Μ. Eng.) από το Πανεπιστήμιο McGill του Μόντρεαλ

Events