Γεώργιος Κοντογιώργης

Γεώργιος Κοντογιώργης

Επίτιμος Καθηγητής

Επίτιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και πρώην πρύτανης

Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, Επίτιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο και πρώην πρύτανης.

Events

ID Εκδήλωσις Duration Έναρξις
ΠΗ-001 Η διαχρονικότητα του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού 4 Hours 30 Νοεμβρίου 2019