Ιεροσόλυμα – γη ελληνική

Σόλυμοι

Λαός της νότιας Μικράς Ασίας, κατά την Μυκηναϊκή περίοδο. Πιθανότατα ήταν ταυτόσημος με τους αποκαλούμενους Τερμίλες. Πιθανόν στην 2η χιλιετηρίδα π.Χ. κατοικούσαν στην (μεταγενέστερη) Λυκία όπου υπάρχουν και τα Σόλυμα Όρη. Ηττήθηκαν από τον Βελλεροφόντη.

Επίσης οι Σόλυμοι ταυτίζονται και με τους επιλεγόμενους Μιλύες. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι η Λυκία παλαιότερα ήταν γνωστή ως Μιλυάς. Τέλος, οι Σόλυμοι πιθανώς να ίδρυσαν αποικίες στη Μεσόγειο κατά την 2η χιλιετηρίδα π.Χ.. Ιδιαίτερα, στην Β.Δ. Σικελία όπου οι Έλυμοι της κλασσικής εποχής, ίσως, είναι απόγονοί τους.

Η ονομασία τους προέρχεται από τον Σόλυμο, τον υιό του Διός και της Χαλκήνης.

Ο Ηρωδιανός (Περί καθολικής Προσωδίας, ζ, 172) αναφέρει σχετικά τα εξής: «Το έθνος των Σολύμων, που είναι οι Πισίδες, έλαβαν την ονομασία τους από τον Σόλυμο, τον υιόν του Διός και της Χαλκήνης.» Επίσης συνεχίζει (Περί καθολικής Προσωδίας, βιβλ. ζ, 175) «Είναι έθνος που κατοικεί εις την Άσπενδον και την Κιλικία» Αυτό προφανώς σημαίνει ότι οι Σόλυμοι εξαπλώθηκαν ανατολικά μέχρι την Κιλικία. Στη χώρα των Σολύμων έφθασε ο Σαρπηδών, όταν εξορίστηκε από τον αδελφό του Μίνωα. Ο Σαρπηδών, ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς υπήρξαν υιοί του Διός και της Ευρώπης.

Το γεγονός πως τα Ιεροσόλυμα, πριν από την κατάληψή τους από τον βασιλιά των Εβραίων Δαυίδ, ήταν ελληνική πόλη, μας το μαρτυρούν πλείστοι αρχαίοι συγγραφείς. Όμως ο Ηρόδοτος μας λέει ότι οι Σόλυμοι ήσαν απόγονοι των Κρητών.

 Ο Ηρόδοτος αναφέρει (Ιστορίαι 1, 173, 4):

«Καθώς φιλονικούσαν εις την Κρήτην δια την βασιλείαν οι υιοί της Ευρώπης, ο Σαρπηδών και ο Μίνως, επεκράτησε εις την φιλονικίαν ο Μίνως και εξόρισε τον Σαρπηδόνα και όσους εξεγέρθησαν κατ’ αυτού. Αυτοί λοιπόν αφού εξεδιώχθησαν, έφθασαν εις την Ασίαν, εις την γην της Μιλυάδος, την οποία τώρα νέμονται οι Λύκιοι. Αυτή η χώρα την παλαιά εποχή ήταν η Μιλυάς, οι δε Μιλύες τότε ονομάζοντο Σόλυμοι.»

“Απ’αυτούς οι Κάρες ήλθαν στην Ήπειρο από τα νησιά, γιατί παλαιότερα ήσαν υπήκοοι του Μίνωα, με το όνομα Λέλεγες και κατοικούσαν στα νησιά.. Όσο για τους Λυκίους, η παλιά τους καταγωγή είναι κρητική. Φιλονείκησαν όμως για την βασιλεία της Κρήτης με τα παιδιά της Ευρώπης, ο Σαρπηδών και ο Μίνως. Στην διαμάχη επεκράτησε ο Μίνως και έδιωξε τον Σαρπηδόνα μαζί με τους οπαδούς του. Εκείνοι, όταν τους έδιωξε, πήγαν στην Ασία, στην περιοχή της Μιλυάδος. Γιατί η χώρα που σήμερα κατοικούν οι Λύκιοι, παλιά λεγόταν Μιλυάς και οι Μιλύες ονομάζονταν τότε Σόλυμοι”.

Αργότερα οι Σόλυμοι εποίκησαν την χώρα της Παλαιστίνης, όπου ίδρυσαν την πόλη στους πρόποδες του όρους Σιών. Το όνομα Σιών προέρχεται κι αυτό από την δωρική λέξη “σιός”, που σημαίνει Θεός. Στην κορυφή του όρους εκείνου, έκτισαν και τον ναό του πολιούχου θεού της πόλεος, του μεγίστου θεού των ελλήνων. Ο ναός ονομάσθηκε “Διός Σολυμέως”.

Ο Ευστάθιος αναφέρει (Παρεκβολαί εις την Ιλιάδα 1,486):

«Μίλητος δε, η Κρητική αύτη, προϋπήρχε της Ασιανής Μιλήτου, ήν έκτισεν ο παλαιός Σαρπηδών αγαγών οικήτορας και καλέσας αυτήν κατά τον γεωγράφον εκ της Κρητικής Μιλήτου.» δηλ. όταν ο Σαρπηδών εξορίστηκε από την Κρήτη, κατέφυγε στην περιοχή της Μιλυάδος, στα παράλια της Ιωνίας. Εκεί, απέναντι από τη Σάμο, ίδρυσε την πόλη Μίλητο, έχοντας ως πρότυπο την ομώνυμο πόλη Μίλητο της Κρήτης.

Σόλυμοι Παλαιστίνης

Δεν φαίνεται πιθανό, χωρίς βέβαια να αποκλείεται εντελώς, ότι οι Σόλυμοι της Μικράς Ασίας, έχουν σχέση τους υποθετικούς Σόλυμους της Παλαιστίνης που ίδρυσαν την ομόρριζη πόλη της Παλαιστίνης η οποία ιδρύθηκε έχουσα κέντρο το ιερό των Σολύμων, ονομάσθηκε «Σόλυμα» και αργότερα Ιεροσόλυμα (Ιερό-Σόλυμα).

Επίσης ο Ευσέβιος αναφέρει (Προπαρασκευή, 9, 9) ότι υπήρχαν και Σόλυμα όρη στην Παλαιστίνη. «Και τα Ιεροσόλυμα εν τοις παρ’ Ελλησι Σολύμοις ονομαζομένοις όρεσι κείσθαι.» Ωστόσο εντυπωσιακές είναι οι μαρτυρίες για την Παλαιστινιακή πόλη Σαλήμ ή Συχέμ. Το αρχικό όνομα της πόλεως ήταν Σίκιμα, εν συνεχεία έλαβε την ονομασία Σαλήμ, ενώ όταν κατακτήθηκε από τους Εβραίους του Αβραάμ που εγκαταστάθηκαν στη γη της Χαναάν, η πόλη έλαβε την ονομασία Συχέμ από τον ομώνυμο εγγονό του Ιακώβ. «Συχέμ ή και Σίκιμα ή και Σαλήμ, πόλις Ιακώβ νύν έρημος.» Ευσέβιος (Ονομαστικόν σ.150)

Τα Σίκιμα, αποτελούσαν προάστειο της Νεαπόλεως και όπως αναφέρει ο Μιλήσιος περιηγητής Αλέξανδρος Πολυίστωρ (Αποσπάσματα 9), ήταν πανάρχαια ελληνική πόλη που ιδρύθηκε από τον Σικίμιον, τον υιό του Ερμού. «Τα δε Σίκιμα φησι Θεόδοτος εν τω Περί Ιουδαίων από Σικιμίου του Ερμού λαβείν την ονομασίαν. Τούτον γαρ και κτείσαι την πόλιν…Υστερον δε φησιν αυτήν υπό Εβραίων κατασχεθήναι, δυναστεύοντος Εμμώρ υιόν γεννήσαι Συχέμ».

Στην κορυφή του υψηλότερου λόφου της πόλεως των αρχαίων Σικίμων, υπήρχε ιερό του Υψίστου Διός. Ο Εβραίος ερευνητής Mt. Gerizin κατάφερε να ανακαλύψει το ιερό του Διός, ύστερα από μελέτη των αρχαίων νομισμάτων της πόλης, τα οποία χρησιμοποίησε ως χάρτες αφού αυτά είχαν επάνω τους αναπαραστάσεις των πόλεών τους. Μεταξύ των αρχαίων ελληνικών νομισμάτων που εκτίθενται στο Εβραϊκό Μουσείο των Ιεροσολύμων, συγκαταλέγονται και νομίσματα στα οποία εικονίζεται το σύμβολο του ιερού των Σολύμων και αναγράφονται οι λέξεις «ΙΕΡΟ – ΣΟΛΥΜΩΝ» στην ελληνική γλώσσα φυσικά.

 Ακόμα και ο εβραίος ιστορικός Ιώσηπος αποκαλεί την πόλη με το πραγματικό της όνομα, “Σόλυμα”.

Ο Αλεξανδρινός φιλόσοφος Φίλων αναφέρει ως χαρακτηριστικό της πόλης Συχέμ «την δρύν την υψηλήν», το δέντρο σύμβολο του Διός που χαρακτήριζε και το πανάρχαιο μαντείο του στη Δωδώνη. «Εξελθών ουν εκ των κατά την Χαρράν τόπων ο νους λέγεται διοδεύσαι την γην έως του τόπου Συχέμ επί την δρύν την υψηλήν».

 Φίλων De migratione Abrahami 216

Εκτός από τα αρχαία Σίκιμα και τα Ιεροσόλυμα, ιερό τους Διός υπήρχε και στο όρος Κάρμηλος, το ιερό όρος τους Διός δυτικά της Γαλιλαίας, στο οποίο περιηγήθηκε ο μεγάλος γεωγράφος Σκύλαξ ο Κυρανδεύς τον 5ο π.Χ αιώνα. «Κάρμηλος όρος ιερόν Διός». Σκύλαξ, Περίπλους 104, 22). Eικάζεται ότι ο Χριστός ως Γαλιλαίος που ήταν, εμυήθει στο Κάρμηλον όρος στα ελληνικά μυστήρια της εποχής μέχρι την ηλικία των τριάντα ετών – που δεν υπάρχουν αναφορές για την ζωή του Χριστού – γι΄αυτό και τόσο η φιλοσοφία του Χριστού περί ψυχής όσο και η θεολογία περί Θεού συνάδει με την ελληνική μυσταγωγία. Αυτό το μαρτυρούν και τα ευαγγέλια όπου όταν εδίδασκε στους Εβραίους, οι Εβραίοι του είπαν να πάει να τα πεί στους Έλληνες αυτά, διότι πολύ απλά απλά αυτά είναι ελληνικές θεωρίες. Τότε οι Εβραίοι πήραν την αποστομωτική απάντηση από τον Χριστό «ουδεμία χρείαν ιατρού έχουσι οι υγιείς αλλά οι ασθενείς». Η παράγραφος αυτή των ευαγγελίων καταδεικνύει ακόμα και την ελληνικότητα του Χριστού που βεβαίως μόνο Έλληνες θα μπορούσαν να διδάξουν στους Έλληνες λόγω ανώτερης πνευματικής μόρφωσης και οι Εβραίοι λέγοντας να πάει να διδάξει στους Έλληνες κατ΄ουσίαν αναγνωρίζουν την ελληνικότητα του Χριστού. Η ελληνικότητα του Χριστού είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα ασχοληθούμε σε άλλο άρθρο.

Ετυμολογία
Οι Σόλυμοι ήταν, σύμφωνα με την Ιλιάδα του Ομήρου, λαός της Μικράς Ασίας που κατοικούσε, κατά την 2η χιλιετηρίδα π.Χ., στην περιοχή που καταλάμβανουν οι μεταγενέστερες: Λυκία, Παμφυλία και Λυκαονία. Η ονομασία τους προέρχεται από την ρίζα (*Σολμ-). Την ίδια περίπου εποχή (13/12/11ος αιώνας) στην περιοχή της Λυκίας αναφέρονται από άλλες πηγές οι Τερμίλες. Η ονομασία τους προέρχεται από την ρίζα (*Τερμ-).
Στηριζόμενοι στους κανόνες διαγλωσσικής εναλλαγής του συριστικού «σ» με τα οδοντικά (τ,δ,θ) καθώς και μεταξύ των υγρών (ρ,λ) θεωρούμε ότι ενδεχομένως οι δύο ρίζες ταυτίζονται.

Επομένως, πιθανόν, οι ονομασίες «Τερμίλες» και «Σόλυμοι» αποτελούν παραλλαγές του ίδιου ονόματος που έχει υποστεί γλωσσική κατεργασία κατά την μεταφορά του στην κλασσική Ελληνική Γλώσσα από διαφορετικά γλωσσικά κανάλια.

Πιο κάτω μπορούμε να διαπιστώσουμε που είναι τα Σόλυμα όρη της Λυκίας, καθώς και την σχέση τους με τον Όλυμπο, τα Ιεροσόλυμα, και την πυραμίδα του Χέοπος:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *