Λυκοῦργος, περὶ ἀφυπνίσεως Λακεδαιμονίων.

Γνωρίζουν ὅτι γενάρχης τους ἦταν ὁ μέγιστος ἥρως τῶν Ἑλλήνων, ὁ Ἡρακλῆς καὶ εἶναι τὰ μάλα ὑπερήφανοι. Ξέρουν ὅτι μέσα τοὺς ρέει τὸ αἷμα τοῦ ἐνδοξοτέρου καὶ εὐγενεστέρου τῶν ἀνθρώπων καὶ κομπάζουν. Στηριζόμενοι, λοιπόν, στὴν ἰδέα αὐτῆς τῆς γενετικῆς ὑπεροχῆς τους, τὸ μόνο ποὺ κάνουν εἶναι νὰ ἀναφέρονται στὸ μεγαλεῖο τῶν προπατόρων τους, μιᾶς καὶ οἱ δικές τους ἀρετὲς εἶναι ἀνύπαρκτες.

Ὁ παρόντας χρόνος τους εἶναι ἕνας λήθαργος καὶ αὐτοὶ λειωμένες σάρκες. Ζοῦνε στὴν παρακμὴ καὶ τὸ μόνο ποὺ πράττουν εἶναι νὰ ἐπαίρονται γιὰ τὰ ἐπιτεύγματα τῶν προγόνων τους.

Μακάριοι, καλοπερασάκηδες, ζωντανοὶ νεκροί, ἀβροδίαιτα δέματα βρώσης, πόσης, ἀφόδευσης, ὕπνου.

Σερνάμενα σκουλήκια κακῶν ἡδονῶν.

Οἱ ὕαινες συγγενεῖς, ποὺ ὑπερηφανεύονται γιὰ μία κληρονομιὰ ποὺ δὲν εἶναι ἄξιοι νὰ τὴν διαχειριστοῦν, ποὺ εἶναι ἀνάξιοι, ἔστω, νὰ τὴν συντηρήσουν.

Ὁ Λυκοῦργος βλέπει τὴν ἔνδοξη Σπάρτη σὰν ἕνα νεκροταφεῖο. Βλέπει τοὺς ζωντανοὺς νεκροὺς κατοίκους της νὰ σαπίζουν καὶ νὰ χάνονται.

Ἡ πνευματικὴ ἀνωτερότητα τοῦ Λυκούργου, ὅμως, τοῦ ἐπιτρέπει νὰ δεῖ τὰ μελλούμενα. Ὁρᾷ τὰ ἐπερχόμενα κακὰ καὶ τάζει τὸν ἑαυτὸ του στρατιώτη στὸν ἀγῶνα τῆς ἀφυπνίσεως. Ὡς σιδηρουργός, σφυρηλατεῖ μὲ πάθος. Δημιουργεῖ ἀσπίδα. Τὴν κάνει εὐρεῖα, σκληρή, ἀδιαπέραστη. Μὲ αὐτὴν τὴν ἀσπίδα οἱ συμπολῖτες του θὰ ἀποκρούσουν τὴν κακία καὶ θὰ διαφυλάξουν τὴν ἀρετή τους. Ἐπιβάλετε νὰ τοὺς ἐνεργοποιήσει.

Θέλει, λοιπόν, νὰ τοὺς δείξει, μὲ ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα, τὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς. Θέλει νὰ τοὺς πείσει γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ γίνει ἡ ἀναγέννηση.

 

Κάνει ἕνα πείραμα.

Ἐκτρέφει δυὸ σκυλάκια ποὺ εἶχαν τοὺς ἴδιους γεννήτορες. Τὸ ἕνα τὸ ἄφησε στὴν οἰκία του, στὴν καλοπέραση καὶ τὴν λαιμαργία καὶ τὸ δεύτερο τὸ ἐγύμνασε στὸ κυνῆγι. Μετὰ τὸ πέρας κάποιου χρονικοῦ διαστήματος τὰ ἔφερε καὶ τὰ δυὸ στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου. Σὲ κάποιο σημεῖο ἀφήνει λιχουδιὲς καὶ σὲ κάποιο ἄλλο ἕναν λαγό. Ἀφήνοντας τοὺς σκύλους ὁ καθένας ὄρμισε σὲ αὐτὸ ποὺ εἶχε συνηθίσει νὰ κάνει ἢ εἶχε ἐκπαιδευτεῖ νὰ κάνει. Καὶ τότε τοὺς εἶπε.

«ὁρᾶτε, ὢ πολίται, ἔτι ταυτοῦ γένους ὑπάρχοντες ἐν τῇ τοῦ βίου ἀγωγὴ πάρα πολὺ ἀλλήλων διάφοροι ἀπέβησαν καὶ ποιητικωτέρα τῆς φύσεως ἡ ἄσκησις πρὸς τὰ καλὰ τυγχάνει».

Βλέπετε, ὢ πολίται, ὅτι, ἂν καὶ εἶναι ἀπὸ τοὺς ἴδιους γονεῖς, μὲ τὴν ἀγωγή, ἔγιναν πάρα πολὺ διαφορετικοὶ μεταξύ τους, καὶ ὅτι ἡ ἄσκηση εἶναι ἀποτελεσματικότερη τῆς φύσεως, γιὰ νὰ συνηθίζουμε νὰ κάνουμε τὸ καλό.

Φανταστεῖτε σὲ ποιὸ σημεῖο πτώσης εἶχε φθάσει ἡ Σπαρτιατικὴ πολιτεία. Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἰκανοποιοῦντο μόνο μὲ τὸ νὰ ἀναφέρονται στὴν καταγωγή τους. Ἡ ὅλη κατάστασή τους μοιάζει σὰν νὰ ζοῦσαν μέσα σὲ βοῦρκο καὶ νὰ ὑπερηφανεύονται γιὰ τὸ πόσο καθαρὸς καὶ περιποιημένος ἦταν ὁ γεννήτοράς τους.

Ὅπως καὶ τότε, ἔτσι καὶ τώρα, γιὰ νὰ βγεῖς ἀπὸ τὸν βοῦρκο, τὸ μόνο ποὺ πρέπει νὰ κάνεις εἶναι νὰ κινηθεῖς. Στὴν ἀρχὴ θὰ δυσκολευτεῖς, ἀλλὰ ὅσο θὰ προχωρᾷς τὸ βῆμα σου θὰ γίνετε πιὸ ἐλαφρύ, ἡ προσπάθειά σου πιὸ εὔκολη.    

Τοὺς ἔδειξε, λοιπόν, ὁ μέγιστος αὐτὸς νομοθέτης, ὅτι ὅσο εὐγενικὴ καὶ ἂν ἦταν ἡ καταγωγή τους, ὅσο  ἔνδοξοι καὶ ρωμαλέοι κι ἂν ἦταν οἱ πρόγονοί τους ἐὰν αὐτοὶ δὲν ἀσκηθοῦν, ψυχὴ τὲ καὶ σώματι, σ’ αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ ἔκαναν ἐκείνους θαυμαστούς, τότε δὲν διαφέρουν, σὲ τίποτε, ἀπὸ τοὺς βαρβάρους.

Δὲν πρέπει νὰ θαυμάζουμε, στείρα, τοὺς προπάτορές μας. Πρέπει νὰ τοὺς ἐρευνοῦμε, ἐπιβάλετε νὰ τοὺς μελετήσουμε σὲ βάθος ὥστε νὰ ἐκπαιδευτοῦμε σ’ αὐτὰ ποὺ τοὺς ἔκαναν τοὺς ἐνδοξοτέρους καὶ εὐγενεστέρους τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ ἀρχαία Ἑλληνικὴ γραμματεία δίνει τὶς λύσεις στὰ σύγχρονα ἐρωτήματα ποὺ μὰς ταλανίζουν.

Φίλοι, ὅσο Ἑλληνικὸ κι ἂν εἶναι τὸ αἷμα ποὺ ρέει στὶς φλέβες μας, ὅσο κι ἂν οἱ γενετικὲς πληροφορίες χιλιετηρίδων εἶναι ἀποθηκεμένες στὸ δέμα μας, χωρὶς ἄσκηση καὶ μόχθο δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ τὶς ἐνεργοποιήσουμε.

Eἴμαστε σὲ λήθαργο. Καιρὸς εἶναι νὰ ἀφυπνιστοῦμε καὶ νὰ δράσουμε.

 

Κωτσὴς Ἰωάννης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *