Περί Μακεδονίας

«Χρωστοῦμε σ΄ ὅσους πέρασαν, θά΄ ρθοῦνε, θά περάσουν κριτές θά μᾶς δικάσουν, οἱ ἀγέννητοι νεκροί»

Κ. Παλαμᾶς                                   

Εδώ θα βρείτε όλα τα επιχειρήματα που αποδομούν την αστήρικτη ιστορικά προπαγάνδα των Σκοπίων. Οἱ πληροφορίες γιά τό «Μακεδονικό» ζήτημα, ἀντλοῦνται ἀπό  τό ἐξαίρετο βιβλίο τοῦ Σαράντου Καργάκου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ἱστορική μελέτη ἀπάντηση στήν παραϊστορία τοῦ Ἀμερικανοῦ ἱστορικοῦ J. Bacid» ἐκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2006, πού εἶναι καταπέλτης γιά τούς θιασῶτες τῆς Ψευδομακεδονίας.

Καί λέγω Ψευδομακεδονία, διότι καί κατά τό παρελθόν, διάφοροι συγγραφεῖς προσεπάθησαν νά μιμηθοῦν τό γλωσσικό ὕφος καί τήν σκέψιν, ὠρισμένων ἀρχαίων συγγραφέων, ὅπως τοῦ Ἰσοκράτους, τοῦ Ξενοφῶντος, καί ἡ φιλολογική ἐπιστήμη ἀπεκάλυψε τήν ἀπάτη καί τούς ὠνόμασε κατά ἀντιστοιχία Ψευδοϊσοκράτη, Ψευδοξενοφῶν. Ἔτσι, στό ἄμεσο μέλλον, ἡ ἐπιστήμη τῆς ἱστορίας θά ὀνομάσει τούς Σκοπιανούς, Ψευδομακεδόνες.

Ὁ Ἀμερικανός ἱστορικός J. Bacid ἐπωμίσθηκε, τό ὁμολογουμένως δύσκολο ἔργο τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς, παίρνωντας τήν σκυτάλη ἀπό τό «ἀντίπαλον» δέος, τοῦ σιδηροῦν παραπετάσματος καί «προήχθη» σέ διαπρύσιο κήρηκα τῆς «Μακεδονικῆς» προπαγάνδας.

Τό βιβλίο τοῦ Σαράντου Καργάκου θά ἔπρεπε νά εἶναι ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἀλλά ἡ Ἀνταλκίδειος πολιτική, τοῦ «δέν διεκδικοῦμε τίποτα», ὁδήγησε στό νά διεκδικοῦν οἱ ἄλλοι, ἀπό ἐμᾶς. Ἡ νηπιάζουσα πολιτική μας ἡγεσία, λέει ὁ Καργάκος, ὑπῆρξε μέγιστη στά κομματικά καί νάνοι στά ἐθνικά. Τί ἐννοεῖ νηπιάζουσα ; Τήν ἀπάντησι τήν δίνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Γαλάτες ἐπιστολήν : «Ὄτε ἦμεν νήπιοι, ὑπό τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλευμένοι».

Καί θά κλείσω μέ τήν ρῆσι τοῦ Σολωμοῦ «Ὁ ἑλληνικός λαός πάντα εὐκολόπιστος καί πάντα προδομένος» διότι, γιά τήν πρόσφατη πολιτικοϊστορική διένεξι Ἑλλάδος Σκοπίων, ἰσχύει αὐτό πού εἶπε ὁ Ἐπαμεινώνδας : «Ἤλικον θηρίον κεφαλήν οὐκ ἔχει» δηλ ἕνα τόσο μεγάλο θηρίο πού δέν ἔχει κεφαλή δηλ πολιτικούς ἠγέτας.

            Στήν παροῦσα ἱστοσελίδα θά βρεῖτε, μέ ἔντονα κόκκινα γράμματα, τά σημαντικώτερα ψευδοεπιχειρήματα τῆς προπαγάνδας τῶν Σκοπίων ἀμερικανικῆς προελεύσεως, τοῦ J. Bacid καί ἀκριβῶς ἀπό κάτω ὅλα τά ἱστορικά δεδομένα πού συνειδητά ἀλλοιώνουν ἤ ἀποσιωπούν οἱ σφετεριστές τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.

 

Τό Σύνταγμα τῆς Γιουγκοσλαβίας

        

 

  Κάποια ἐνδιαφέροντα ἀποσπάσματα άπό τήν Ἀγγλική μορφή τοῦ Συντάγματος τοῦ Βασιλείου τῆς Γιουγκοσλαβίας πού συνετάχθη στό Βελιγράδι στίς 3 Σεπτεμβρίου τοῦ 1931.

         Στά 120 ἄρθρα τοῦ Συντάγματος πουθενά δέν ἀναφέρεται ἡ λέξις ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ἀντιθέτως ἡ περιοχή ἀναγράφεται Vardar Banovina με πρωτεύουσα τά Σκόπια (Skoplje).

        Ἐπίσης ἡ λέξις Μακεδονία δέν ἀναφέρεται σέ κανένα σημεῖο τοῦ ἀμέσως προηγούμενου Συντάγματος (Τό Σύνταγμα τοῦ Βασιλείου τῶν Σερβῶν, Κροατῶν καί Σλοβένιων ἤ ἀλλιῶς ”Vidovdanski Ustav” 148 ἄρθρων) πού συνετάχθη στίς 29 Ιουνίου τοῦ 1921.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *